DERNEK FAALİYETLERİ

Kalıp ve İskele üreticileri, inşaat firmaları, taşeronlar gibi sektördeki paydaşların sürekli olarak mesleki eğitimden geçirilmelerini organize etmek; Mesleki Yeterlilik Belgelerinin sağlanması konusunda gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak;


KALİSDER KALIP ve İSKELECİLER DERNEĞİ,

2014 yılında Kalıp ve İskele sektörünün etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak; uluslararası standartlara uygun ürünler üreterek gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda etkin rol oynayabilecek firmalara ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.

KİMLER ÜYE OLABİLİR ?

  • TS ve DIN Normlarına Göre Üretim Yapan,
  • ISO 9001 Sertifikasyonu Olan Üreticiler
  • Sektörün Gelişimine Katkı Sağlayacak Öğretim Görevlileri
  • Sektörle İlişkisi Olan ve Katkı Sağlayacak İSG Uzmanları, Tedarikçiler vb. Uzmanlar
KALİSDER Olarak Amacımız Sektörde Faaliyet Gösteren Firmalar Arasında Güç Birliği Sağlamaktır.
  • VİZYONUMUZ

  • Kalıp ve İskele sektörüne yön veren; tüm paydaşlarının etik değerlere ve uluslararası standartlara bağlı kalarak üretim yapmasını sağlayan öncü bir kurum olmaktır.
  • MİSYONUMUZ

  • Sektörümüzde faaliyet gösteren tüm firmaların uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sunmak üzere bilinçlendirmektir.