DERNEK FAALİYETLERİ

Kalıp ve İskele üreticileri, inşaat firmaları, taşeronlar gibi sektördeki paydaşların sürekli olarak mesleki eğitimden geçirilmelerini organize etmek; Mesleki Yeterlilik Belgelerinin sağlanması konusunda gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak;


Avrupa'daki işçi ölümlerinde açık ara önde olan inşaat sektöründeki iskele kazalarının önüne geçmek için standartlara uygun üretim yapılmasını sağlamak ve bu ürünler haricindeki malzemelerin şantiyelerde kullanılmasının önüne geçilmesi için gerek özel sektör gerekse devlet kademeleriyle sıkı bir işbirliği içinde olarak standart dışı üretimin engellenmesini sağlamak;


Yüksek standartlarda üretimin standart hale getirilmesiyle birlikte Dünyada haklı bir yere sahip olan Türk Müteahhitlerine birinci sınıf ürünler vererek Türk Yapı Malzemelerinin Global birliklerde ve pazarlarda tanınmasını sağlamak;


Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde seçmeli ders olması için gerekli girişimlerde bulunmak. Ayrıca kariyer günleri düzenleyerek sektörün kalifiye iş gücü konusundaki eksikliğini azaltmak;


Üniversitelerde uygulama laboratuvarlarının kurulması için çalışmalar yapmak;


Üyeler arasında diyaloğun, işbirliğinin, koordinasyonun ve verimin artırılması için çalışmak;


Sektörde güç birliği oluşturulması ve buna bağlı olarak tüm sorunların, problemlerin çözüm önerileri için ortak güçlü bir platform meydana getirmek;


Sektör ile Devlet arasında diyalog kurulması, artırılması ve çıkarılacak tüm resmi kanun, tebliğ, mevzuat, standartların hazırlanması çalışmalarında sektörün görüşlerini bildirme ve gerekli lobi çalışmalarında bulunmak;


Devlet şartnamelerinde Kalisder üyeliğinin zorunlu hale getirilmesinin sağlanması;


Sektör ve devletin iş birliği ile AB ve dünya entegrasyonunun sağlanması için yurtdışı organizasyonlara üye olmak ve üyelerinin her platformda temsil edilebilmesini sağlamak;


Ulusal ve Uluslararası fuarlarda ve gerçekleştireceği organizasyonlarla sektörün tanıtımını gerçekleştirmektir.