BAŞKAN’IN MESAJI

Saygıdeğer Üyelerimiz,


Dünya’da çok tehlikeli iş kolları arasında sayılan inşaat sektörü için malzeme üreten kalıp ve iskele üreticilerini bir araya getirmek üzere 2014 yılında kısa adı KALİSDER olan Kalıp ve İskeleciler Derneği’ni kurduk.


Sektörün en önemli sorunlarından biri olan ve güvenlik zaafiyeti oluşturan standart dışı üretim ve bunun getirdiği haksız rekabete karşı üreticilerimizin haklarını korumak için oluşturduğumuz bu güç birliği her geçen gün katlanarak artmaktadır. İş kazalarının önüne geçebilmek için güvenlikli, standartlara uygun ürünlerin üretilmesi ve kullanılmasının yaygınlaştırılması ve tüm paydaşların mesleki eğitimlerle bilinçlendirilmesi derneğimizin diğer bir görevidir.


Sektör ile Devlet arasında diyalog kurulması, artırılması ve çıkarılacak tüm resmi kanun, tebliğ, mevzuat, yönetmelik ve standartların oluşturulması çalışmalarında sektörün görüşlerini ilk ağızdan bildirmek ve gerekli lobi çalışmalarında bulunmak derneğimizin öne çıkan amaçlarındandır.


Türk yapı sektörünün global pazarlardaki imajını, dünya standartlarında ürün imal ederek artırmak böylelikle ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına destek olmak ve bu bilinci sektör geneline yaymak başlıca görevimizdir.


Güç birliğimiz ile sektörümüzün çözemeyeceği hiçbir sorun olmadığına inancım tamdır.


Serdar URFALILAR

Kalıp ve İskeleciler Derneği Başkanı